Stresstest

Velkommen til Jobindex stresstest. Med vores online stresstest kan du teste dit stressniveau på 2 minutter.

Har du stress?

Start testen

Hvad er stress?

Stress er en langvarig psykisk reaktion på ekstra krævende livsomstændigheder.

En kortvarig, akut stressreaktion er hensigtsmæssig når man skal yde sit bedste, men langvarig stress kan medføre fysiske og psykiske problemer.

Stresshormoner

Ved stress producerer kroppen stresshormonerne adrenalin og kortisol. Gennem længere tids påvirkning kan disse stresshormoner skade kroppen.

Stressorer

Stress fremkaldt af ændrede livsomstændigheder forekommer hyppigt i forbindelse med: Dødsfald, sygdom, alvorlig ulykke, skilsmisse, konflikt, familieproblemer, nyt job, fyring, økonomiske problemer, øgede krav på jobbet og negativt psykisk arbejdsmiljø.

Negative stressorer udløses altså hovedsageligt af:

  1. Ændrede livsbetingelser (fx på jobbet).
  2. Personlige kriser (sygdom, død osv.)

Hvad kan stress føre til?

Alvorlige følger af langvarig stresspåvirkning er især:

  1. Hjertekarsygdomme
  2. Psykiske lidelser (særligt depression).

Andre hyppige følger er bl.a. sukkersyge, infektioner (pga. nedsat immunforsvar), allergi, mavesår og misbrug.

Stress-symptomer

Stress-symptomer kan være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Du kan evt. tale med dine venner eller partner om hvordan de oplever dig. Reagér på symptomer i tide og tal med din læge.

Ophavsret

Stresstesten er lavet i samarbejde med Bo Netterstrøm. Hans Reitzels Forlag i København er indehaver af rettighederne til testen.