Er der virkelig 37.200 ledige stillinger?

Når der på forsiden annonceres med 37.200 job, er det fordi mange annoncer søger efter to eller flere kandidater. Det svarer til, at der er 24.817 jobannoncer på Jobindex. Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos jobcentrenes Jobnet, de private jobbørser og virksomhedernes egne hjemmesider. Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksterne er forskellige. Vi fjerner også jobannoncer, der er mere end 60 dage gamle, bortset fra betalte annoncer.

En jobannonce indeholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 50 % højere end antallet af annoncer. Jobindex opgør antallet af jobannoncer efter retningslinjer, der er fastsat af Danske Medier. I løbet af en måned bliver der i Danmark annonceret 25.000-30.000 jobannoncer online svarende til 40.000-45.000 job.

Antallet af jobannoncer er en indikator på efterspørgslen på arbejdskraft. Derfor udgiver vi i samarbejde med Børsen ”Dansk Jobindex”, som er en statistik, der viser udviklingen i antallet af jobannoncer på internettet.

Læs mere om Dansk Jobindex

Historisk udvikling i annoncer på Jobindex

Grafen nedenfor viser udviklingen af antallet af indrykkede annoncer på Jobindex pr. kvartal. Tallene er ikke sæsonkorrigerede.

Annonce